SBÍRKA ÚSPĚŠNĚ UKONČENA

Nové zvony:

Bartoloměj                                 váha 5,5 t      
Hroznata                                    váha 3,2 t    
Jan Nepomucký                        váha 2,8 t       
Maria                                          váha 1,2 t   

 

Umístění zvonů v kostelní věži

CrossCafe se při vyhlášení veřejné sbírky Ze srdce zvon zavázalo dodat na věž do roku 2015 alespoň jeden zvon. Ideální plán, tak aby byl souzvuk zvonů kompletní a patřičně majestátný, bylo však vynést na věž hned čtyři zvony.


Zvonařství Manoušek


Rodinnou tradici ve zvonařském oboru zahájil Rudolf Manoušek starší, který po vyučení ve strojírnách doma i za hranicemi začal výrobu zvonů blízko svého rodiště – v Brně. Po skromných začátcích v malé dílně bez mechanizace a pomocníků již v r. 1908 založil velkou vlastní zvonárnu pod názvem „R. Manoušek & spol., Továrna kovového zboží, slévárna kovů a zvonů“. Byla to první česká zvonárna od doby renesance, neboť v pozdějších letech na území Čech a Moravy působily výhradně cizí firmy, převážně německé. Rychlý vzestup produkce a kvalita práce byly ohodnoceny 1. cenou na Výstavě české výroby v Brně v roce 1911. Výroba se potom dále zvyšovala až do roku 1914, kdy byla zastavena v důsledku 1. světové války. Došlo k rekvizici zvonů pro válečné účely a veškeré zvony odlité zvonárnou R. Manouška byly jako nejmladší zrekvírovány.

Dvacátá léta přinesla zvýšenou poptávku po zvonech, ale i tak nebylo snadné prosadit se v konkurenci cizích firem. R. Manoušek proto intenzivně zdokonaloval vlastní konstrukce zvonových žeber, během několika let se kvalitou vyrovnal a často i předčil tehdy nejvyhledávanější německé firmy Perner a Herold. Kromě domácích objednávek plnil i zakázky do ciziny, největší zvony odlité v letech 1920-1930 vážily až 10 tun.

V těchto letech již Rudolf Manoušek mladší (po vyučení ve zvonárně svého otce) začíná plánovat stavbu nové modernější zvonárny, kterou otevírá v roce 1937 v České u Brna s názvem „KOVOLIT R. MANOUŠEK & SPOL.“ I tato druhá zvonárna pokrývá celý rozsah činnosti jako stará husovická, včetně odlitků jiného druhu, především nápojových armatur. Druhá světová válka opět zastavila výrobu zvonů a tak obě zvonárny se věnují opravám a restaurování památných zvonů. Nový způsob svařování puklých zvonů byl již dříve také předmětem patentu R. Manouška staršího, tato práce tedy nyní pokrývá většinu kapacity továrny. V roce 1942 však přichází druhá, rozsáhlejší rekvizice zvonů (v celkovém objemu 12000 zvonů), a ve zvonárnách je nuceně zaveden zbrojní program pod dohledem nacistických důstojníků.

Po osvobození v roce 1945 nastává opět prudký rozmach výroby zvonů, tlumený jen nedostatkem zvonoviny. KOVOLIT v České je tehdy jedinou zvonárnou v republice a kromě velkých zvonů pro tuzemsko dodává zvony až do daleké Indie. Rozkvět ani tentokrát netrval dlouho a tak v únoru 1948 byla zvonárna znárodněna, R Manoušek mladší nuceně přeložen do Prahy a nad omezenou výrobou zvonů mohl mít nadále jen externí dohled. Po několika letech byla však práce na zvonech z rozhodnutí státních orgánů zcela zastavena a výroba zrušena. Část dokumentace a výrobního zařízení byla zničena, ostatní bylo s tichým souhlasem státu rozkradeno.
Teprve v roce 1967 může R. Manoušek mladší založit znovu výrobu zvonů, tentokrát v Praze na Zbraslavi. Přestože státní zřízení nemělo rozhodně zájem o rozvoj tohoto oboru, jsou zakázky pro tuto již třetí zvonárnu zajištěny stále s dvouletým předstihem. Přibývá i restaurátorských prací, svařování puklých zvonů a Rudolf Manoušek mladší je jmenován soudním znalcem a státním kolaudátorem zvonů.

Vedení zvonárny postupně přebírá syn – Petr Rudolf Manoušek a roční produkce se zvyšuje až na dnešních 8-10 000 kg. Dokladem dosažené vysoké úrovně jsou čtyři koncertní zvony pro Českou filharmonii a jmenování Petra R. Manouška do stejné funkce, jako dosud vykonával jeho otec: soudní znalec a státní kolaudátor zvonů.
V první polovině srpna 2002 postihla zvonárnu na Zbraslavi povodeň, která zaplavila dílnu do výše 4,5m. Veškeré výrobní zařízení včetně archivů, šablon, forem a zásob zůstalo několik dní pod hladinou silně znečištěné vody.
Srpnová povodeň roku 2002 byla pro ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK doslova zničující.
Voda zlikvidovala veškeré zařízení zvonárny, materiál a nářadí, ale také nedokončenou
práci na několika zakázkách. Nenávratně ztracena je velká část archivu sádrových
forem, zvonových šablon a výkresové dokumentace. To všechno bylo nutné rekonstruovat
od začátku a lití nových zvonů se proto na nějakou dobu zastavilo.

Po povodni nabídla Petru R. Manouškovi pomoc Holandská zvonárna v Astenu, kde působí do dneška.
Práce zvonárny MANOUŠEK se vždy vyznačovala akusticky kvalitním profilem vlastního zvonového žebra, které bylo uznáno jako měřítko pro hodnocení v Mezinárodních kampanologických směrnicích na sjezdu kampanologů v Limburku v roce 1951. Odlité zvony také nikdy nebyly obráběny s cílem dosáhnout správného akustického obrazce. Výsledné dílo je výsledkem dokonalé přípravy a pečlivé práce, proto může být stále poskytována tradiční záruka 10 let.

Zvony Jan Nepomucký a Maria odlité v dílně Petra Rudolfa Manouška v holandském Astenu pro katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni.
31/5/2016
 
Sbírka Ze srdce zvon se stala finančně nejúspěšnější sbírkou ukončenou v roce 2015 v rámci celé České republiky.

17/1/2015

 Nové plzeňské zvony na katedrále sv. Bartoloměje již zvoní! 

8/1/2015

Prostřednictvím CrossCafe se ve sbírce Ze srdce zvon vybralo 4.200.000 Kč a dalších 4.900.000 Kč prostřednictvím Římskokatolické farnosti. Děkujeme!

25/11/2014
I po odlití všech zvonů je stále možnost přispět na rekonstrukci zvonové stolice a objevit se tak na pamětní desce.

18/11/2014
18. listopadu byly nové plzeňské zvony vyzvednuty do věže kostela sv. Bartoloměje.

17/11/2014
17. listopadu proběhlo slavnostní svěcení zvonů na náměstí Republiky v Plzni.

27/10/2014
14. listopadu dorazí do Plzně zvon Bartoloměj.

10/7/2014
Byl ukončen prodej certifikátů umožňující mít jméno na zvonu, sbírka však stále pokračuje.

22/5/2014
Do Plzně dorazil zvon Hroznata, který bude slavnostně představen veřejnosti v pátek 23.5. v 17 hodin.

19/5/2014
V pátek 23. 5. 2014 od 17 hodin se na náměstí Republiky v Plzni koná slavnostní odhalení zvonu HROZNATA. Všichni jste srdečně zváni!

1/5/2014
Byl odlit třetí ze zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje - zvon HROZNATA.

10/4/2014
U zvonů na Náměstí Republiky jsme aktualizovali jsme seznam jmen, která jsou nebo budou odlita na zvony.

7/4/2014
Na zvonu Bartoloměj je aktuálně k dispozici již posledních 90 jmen!

3/4/2014
Na sbírkových účtech je aktuálně 5.582.973 Kč. Děkujeme!

20/12/2013
Po zakoupení prvních dvou zvonů je na sbírkových účtech aktuálně 3.489.904,- Kč.

19/12/2013
Celkem bylo vystaveno již 192 certifikátů k umístění jména na zvon.

12/12/2013
V rámci aukce, kterou pořádala Plzeňská teplárenská, a.s., se na zvony vybralo celkem 746.000,- Kč.

3/10/2013
Plzni byly představeny první dva zvony pořízené ze sbírky Ze srdce zvon - Jan Nepomucký a Marie.
Pořádá:
Partneři sbírky:      


Mediální partner sbírky: