SBÍRKA ÚSPĚŠNĚ UKONČENA

Plzeňské zvony

První zvon rozezněl kostel sv. Bartoloměje již v roce 1446. Byl pojmenován podle patrona kostela - Bartoloměj. V první polovině 16. století měl kostel již 5 zvonů. Všechny se však při požáru 6. 2. 1835 zřítily a později byly rozbity a roztaveny. Ihned se však začalo pracovat na nových. Již 15. 6. 1835 byly slavnostně pokřtěny 4 nové zvony nazvané Anna, Prokop, Jan a Marie. Hlavní zvon Bartoloměj – lidově zvaný Bárta – byl ulit a na věž vynesen roku 1838. Podle tehdejšího arcibiskupa však neměl hezký zvuk a tak ho v roce 1854 nahradil zvon nový. V té době byl 2. největším zvonem v Čechách. Během 1. světové války - v lednu 1917 - byly zvony Bárta, Marie a Anna rozbity a použity pro výrobu děl a munice. V roce 1931 byly obnoveny, ale v době nacistické okupace byly opět roztaveny. Jediným zvonem, který se dochoval z roku 1835, je zvon Prokop, kterého v roce 1994 doplnil ještě zvon věnovaný sv. Anně.

Zvon Bárta

Zvon zvaný lidem „Bárta“, odlit poprvé roku 1446.

Od 6. století byly na kostelních věžích zavěšovány zvony, které od 13. století dostaly v podstatě dnešní tvar. Sloužily jak k účelům bohoslužebným, tak i k světským. Svolávaly obyvatele nejen k bohoslužbám, oznamovaly různé náboženské úkony, ale bouřily také lidi k ohni a k jiným katastrofám, zvonilo je jimi proti bouřkám, rozháněly se mraky apod. poněvadž byly součástí kostela, byly vzácné a drahé, téměř posvátné předměty, před zavěšením na věž byly slavnostně křtěny a dostávaly jména světců a světic často podle zasvěcení kostela.

Tak tomu bylo i v Plzni. Podle starých zpráv byl pro farní kostel slit zvon v r. 1411, v r. 1446 pak nový a velký, pojmenován byl podle patrona chrámu Bartolomějem. V první polovině 16. Stol. bylo na věži již pět zvonů. Při požáru věže 6.2. 1835 se však všechny zřítily, rozbily a roztavily. Ihned byly podniknuty kroky, aby byly ulity nové. Úkolu se ujal plzeňský zvonař Václav Perner a již 15.6. 1835 byly slavnostně pokřtěny čtyři zvony, a to Anna, Prokop, Jan, Marie. Byla pro ně postavena prozatímní dřevěná věž u šternberské kaple. Hlavní zvon Bartoloměj, lidově zvaný Bárta, byl ulit až 1838 opět Václavem Pernerem a zavěšen na věži. Arciděkan však vytýkal, že zvon nemá vhodný zvuk a po dlouhém sporu dosáhl toho, že v r. 1853 byl rozbit. Ulití nového zvonu bylo svěřeno Karlu Bellmannovi z Prahy a r. 1854 byl již pokřtěn a zavěšen. Po pražském Zikmundovi ze svatovítského chrámu to byl největší zvon v Čechách. Bohužel válečné události přivodily jeho konec. Pro výrobu děl a munice bylo potřeba stále více kovu, zejména zvonoviny (směs cínu a mědi) a tak bylo r. 1916 rakouskou vládou nařízeno rekvírování zvonů. I plzeňské zvony neunikly tragickému osudu a v lednu 1917 byly rozbity Bárta, Marie, Anna. Plzeňští věřící usilovali, aby na věži byly opět všechny zvony, a tak r. 1931 se podařilo, že firma Rudolf Perner z Českých Budějovic ulila nové tři zvony, jejíž výzdobou, reliéfy, byl pověřen vynikající umělec Josef Drahoňovský. Zvony byly v říjnu 1931 slavnostně pokřtěny a zavěšeny na věži (Bárta vážil 4373kg). Ale ani to však nebyl konec zvonové historie, neboť za nacistické německé okupace, z nařízení německé správy, byly opět zničeny. A tak zvonová stolice plzeňského Bárty je opět opuštěna.

„Loučíme se s novými zvony arciděkanského kostela, které byly pořízeny za blahovolné pomoci plzeňského obyvatelstva, hlavně měšťanského pivováru a peněžních ústavů plzeňským v roce tisícím devítistém třicátém prvém. Doufám, že rozloučení je jen dočasné a že dle slibů státních úřadů dočkáme se jejich návratu.“
gramofonový záznam z roku 1942

Zvon Prokop

Ulit v r. 1835, krátce po požáru věže.

Dostal jméno Prokop na památku generála hraběte Prokopa Hartmanna z Klarsteinu, velitele plzeňské vojenské posádky, který svým rozhodnutím vyslat vojáky k hašení, kostel zachránil. Svědčí o tom i nápis na něm:

„Když nás blesk na věži spálil,
A již kostel staletý,
Z dvou stran počal hořeti,
Tu nás Prokop mužně hájil,
Celé město jest ochránil,
Muž přeslavné paměti,
6. února 1835.“

Plášť zvonu je ozdoben obrazem sv. Prokopa. Byl to nejmenší zvon ze všech a váží 547 kg. Proto asi byl uchráněn od všech rekvírovacích akcí a zůstal na věži do dnešní doby.

Historické doukumenty

Strvzenka na zvony 1942 Ohlašovací list pro bronzové zvony 1942
Dokument v PDF Dokument v PDFHistorické fotografie

Plzeňské zvony ve zvonařství Perner.

31/5/2016
 
Sbírka Ze srdce zvon se stala finančně nejúspěšnější sbírkou ukončenou v roce 2015 v rámci celé České republiky.

17/1/2015

 Nové plzeňské zvony na katedrále sv. Bartoloměje již zvoní! 

8/1/2015

Prostřednictvím CrossCafe se ve sbírce Ze srdce zvon vybralo 4.200.000 Kč a dalších 4.900.000 Kč prostřednictvím Římskokatolické farnosti. Děkujeme!

25/11/2014
I po odlití všech zvonů je stále možnost přispět na rekonstrukci zvonové stolice a objevit se tak na pamětní desce.

18/11/2014
18. listopadu byly nové plzeňské zvony vyzvednuty do věže kostela sv. Bartoloměje.

17/11/2014
17. listopadu proběhlo slavnostní svěcení zvonů na náměstí Republiky v Plzni.

27/10/2014
14. listopadu dorazí do Plzně zvon Bartoloměj.

10/7/2014
Byl ukončen prodej certifikátů umožňující mít jméno na zvonu, sbírka však stále pokračuje.

22/5/2014
Do Plzně dorazil zvon Hroznata, který bude slavnostně představen veřejnosti v pátek 23.5. v 17 hodin.

19/5/2014
V pátek 23. 5. 2014 od 17 hodin se na náměstí Republiky v Plzni koná slavnostní odhalení zvonu HROZNATA. Všichni jste srdečně zváni!

1/5/2014
Byl odlit třetí ze zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje - zvon HROZNATA.

10/4/2014
U zvonů na Náměstí Republiky jsme aktualizovali jsme seznam jmen, která jsou nebo budou odlita na zvony.

7/4/2014
Na zvonu Bartoloměj je aktuálně k dispozici již posledních 90 jmen!

3/4/2014
Na sbírkových účtech je aktuálně 5.582.973 Kč. Děkujeme!

20/12/2013
Po zakoupení prvních dvou zvonů je na sbírkových účtech aktuálně 3.489.904,- Kč.

19/12/2013
Celkem bylo vystaveno již 192 certifikátů k umístění jména na zvon.

12/12/2013
V rámci aukce, kterou pořádala Plzeňská teplárenská, a.s., se na zvony vybralo celkem 746.000,- Kč.

3/10/2013
Plzni byly představeny první dva zvony pořízené ze sbírky Ze srdce zvon - Jan Nepomucký a Marie.
Pořádá:
Partneři sbírky:      


Mediální partner sbírky: