CZ | EN | DE

HISTORIE KATEDRÁLY SV. BARTOLOMĚJE V PLZNI

Kostel sv. Bartoloměje byl založen zároveň s městem na konci 13. století, první písemná zpráva o něm pochází z roku 1307. Král Jindřich Korutanský udělil faru Řádu německých rytířů, kteří se jí ujali pro složitou situaci doby až v roce 1342.

Dnešní kostel v té době však zcela jistě nestál. Řádová fara byla ustanovena u jeho předchůdce stejného zasvěcení. Nevíme, kde původní kostel stál, zda také na náměstí nebo někde úplně jinde. Datum definitivního převzetí fary Řádem se zdá shodovat se zahájením nové stavby kostela, jehož nejstarší částí je presbytář. V druhé polovině 14. století bylo postaveno trojlodí, které síťovými klenbami zaklenul po husitských válkách pravděpodobně Erhard z Eichstättu. Koncem 15. století byla přistavěna Hansem Spiessem půvabná Šternberská kaple. V roce 1524 kostel vyhořel a tehdy se radikálně změnila jeho pozdně gotická vnější podoba. Vysoká stanová střecha vrcholící věžičkou už nebyla obnovena a od té doby má kostel svou dnešní střechu. Průzkumem trámů bylo ověřeno, že dříví na nový krov bylo postupně poraženo v letech 1524 až 1531.

Podoba kostela zůstala v podstatě nezměněna až do únorové noci roku 1835, kdy předčasná bouřka svým bleskem skolila pozdně gotickou střechu věže. Nová střecha z roku 1837 je její velmi zjednodušenou kopií. Staletí bez zásadních oprav se podepsala na technickém stavu kostela. Proto se v roce 1870 zřítil východní štít na presbytář a Šternberskou kapli, jejíž klenba s visutým svorníkem se zbořila. Oprava kostela byla zahájena architektem Josefem Mockerem v roce 1880. S ním však nastoupila i regotizace, Mocker odstraňoval vše, co se mu nezdálo být dostatečně gotické. Přitom opravil klenbu presbytáře, odstranil barokní hlavní oltář a nahradil jej novým podle svého návrhu. Ze střechy kostela zmizely veliké renesanční štíty a z interiéru asi 24 převážně barokních oltářů. Naštěstí nedostatek peněz nedovolil důsledné provedení regotizace. Upravený kostel byl znovu vysvěcen 2. prosince 1883. Opravy pokračovaly až v roce 1907, kdy stavbu převzal architekt Kamil Hilbert, známý svou činností na dostavbě katedrály sv. Víta v Praze. Tato etapa skončila opravou Šternberské kaple v roce 1924.

Zatím poslední oprava kostela začala roku 1987 statickým zabezpečením kostela a věže a opravou vnějšího pláště. Práce z prostředků města a státu proběhly do roku 1995. V současné době je definitivně upravován presbytář s novým oltářem čelem k lidu podle projektu architektů Jana Soukupa a Martina Kondra. Největším pokladem katedrály je socha Plzeňské Madony pocházející z konce 14. století, k níž se řadí ještě velké Ukřižování, visící ve vítězném oblouku. Obě umělecká díla jsou vrcholy české gotické tvorby.

Konec komunistické moci umožnil v roce 1993 mnohokrát odkládané zřízení plzeňské diecéze a kostel sv. Bartoloměje, duchovní symbol Plzně, se stal katedrálním chrámem.text poskytl Ing. arch. Jan Soukup 
18/2/2013
Začala výstava soutěžních návrhů druhé věže. Prohlédnout si je můžete v Měšťanské Besedě v Plzni do 29. 3. 2013. Vstupné je zdarma.

6/11/2012
Soutěž DVĚ VĚŽE již zná své vítěze! Výsledky byly vyhlášeny dne 6. 11. 2012 na tiskové konferenci.
-----------------

29/10/2012
Proběhlo hodnotící zasedání poroty soutěže DVĚ VĚŽĚ.